Naujienos

Prevencinės priemonės, atsižvelgiant į LR STT atliktos korupcinės rizikos analizę sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse

2022-05-23

 1. Užtikrinti, kad visi gydytojai ortopedai traumatologai, kurie skiria pacientams ar kitaip naudoja medicinos priemones, įsigytas iš PSDF biudžeto, laiku deklaruotų savo privačius interesus, įskaitant dalyvavimą asociacijose ir organizacijose, vienijančiose sveikatos priežiūros specialistus, veikloje, jei jie ar jiems artimi asmenys yra šių organizacijų nariai, eina bet kokias pareigas šiose organizacijose arba yra sudarę sandorius (sudarytos autorinės, paslaugų teikimo, renginių išlaidų atlyginimo (kompensavimo) ir kt. sutartys) su šiomis organizacijomis, įskaitant individualios veiklos sandorius, kurių vertė didesnė negu 3000 eurų.

2. Periodiškai skelbti ligoninės internetiniame puslapyje informaciją apie gydytojų išvykas į stažuotes, konferencijas, seminarus ar kitus renginius organizuojamus ir finansuojamus medicinos priemonėmis prekiaujančiomis organizacijomis ir bendrovėmis, nurodant sumas, kuriomis buvo remti konkretūs gydytojai.

3. Patvirtinti ligoninėje tvarką (algoritmą) pagal kurią gydytojai ortopedai traumatologai skirtų pacientams tinkamus endoprotezus, atsižvelgiant į jų patologiją, amžių ir kitus VLK nustatytus kriterijus. O skiriant centralizuotai perkamą endoprotezą, neatitinkantį šių kriterijų, motyvuotų kitokio endoprotezo skyrimą.

4. Užtikrinti savalaikį ir tikslų informacijos pateikimą apie panaudotus centralizuotai perkamus endoprotezus į EVIS sistemą.

Išsamus pateiktų pasiūlymų planas.

Korupcijos rizikos analizė buvo atlikta 2022 metais. Su KRA išvada galima susipažinti čia: 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act1034

Atgal